รองผวจ.สุราษฎร์ธานีประชุมคณะกรรมการโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาการดำเนินงานในการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทโดยมีคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการ ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตามที่คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ทั่วประเทศ จำนวน 6,810 รูป เป็นระยะเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท จำนวน 99 รูป ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวัดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2562 ที่วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร0846260822 หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางหลังเก่า ชั้น 1 โทร.077286192.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ
# องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: