จังหวัดแพร่  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ สนธิกำลัง เข้าตรวจสอบกระบวนการลักลอบตัดไม้บ้านแม่ลัว

จังหวัดแพร่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ สนธิกำลัง เข้าตรวจสอบกระบวนการลักลอบตัดไม้บ้านแม่ลัว

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. อำนวยการโดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,นายโชคดี อมรวัฒน์/นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,พ.อ.ชินทัศ หมวกละมัย รอง ผอ.รมน.จ.แพร่ (ท.),นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สุกใส ป้องกันจังหวัดแพร่ จัดชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ นำโดย นายหมวดโทพนม สมนึก ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยสมาชิก อส.ร้อย บก.บร.บก.อส.จ.แพร่,ผู้ใหญ่บ้าน/ผช.ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ลัว หมู่ที่ 4 ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่,เจ้าหน้าที่ป่าไม้,เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน เข้าตรวจสอบกรณีมีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามแจ้งแบะแสการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่บ้านแม่ลัว หมู่ที่ 4 ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ผลการตรวจสอบพบมีการลักลอบตัดไม้ตามที่มีการร้องเรียนจริง โดยได้ตรวจพบการกระทำผิด ดังนี้.-
1.ตรวจพบการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้ (กระยาเลย) ในเขตป่าจำนวนหนึ่ง ซึ่งรอการตรวจยึดเนื่องจากไม่สามารถนำไม้ออกมาได้ รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ ประกอบกับใกล้เวลาพลบค่ำ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
2.ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณตัดไม้/แปรรูปไม้ จำนวน 3 คัน ซึ่งคาดว่าเป็นของผู้กระทำผิดที่ได้หลบหนีไป
3.ตัดยึดเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
4.ตรวจยึดไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 8 แผ่น/เหลี่ยม
ทั้งนี้ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ตรวจยึดไม้ที่ไม่ได้ขนย้ายและติดตามจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้/แปรรูปไม้ มาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา ป.พนม ผช. ป้องกันแพร่

Leave a Reply

%d bloggers like this: