ปทุมธานี กปน.ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ก่อนวันเลือกตั้งรองรับผู้มีสิทธิ์ 890,556 คน

ปทุมธานี กปน.ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ก่อนวันเลือกตั้งรองรับผู้มีสิทธิ890,556 คน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 มีนาคม 2562 ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอสามโคก หอประชุมอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขต ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จำนวน 222 หน่วย ในเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ได้ตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ คูหาเลือกตั้ง และหีบบัตรเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้
จังหวัดปทุมธานี จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 890,556 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้งจำนวน 1,125 หน่วย ประกอบด้วย เขต 1 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 148,706 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 203 หน่วย, เขต 2 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 153,991 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 222 หน่วย , เขต 3 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 136,310 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง167 หน่วย , เขต 4 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 153,835 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 179 หน่วย , เขต 5 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 155,915 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 179 หน่วย , เขต 6 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 141,799 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 175 หน่วย

บรรยากาศในช่วงเช้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้เดินทางมารับหีบและอุปกรณ์เพื่อตรวจนับ โดยมีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบความถูกต้อง ส่วนภายในหีบเลือกเลือกตั้งจะมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเลือกตั้ง ทั้งสมุด ปากกา บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คูหาลงคะแนนหน่วยละ 3 คูหา แบบขีดคะแนน และบัตรเลือกตั้งตามจำนวนผู้มีสิทธิที่ได้มีการคำนวณแล้ว ให้ไปตามจำนวนเล่ม ตามจำนวนผู้มีสิทธิ ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยที่เจ้าหน้าที่ กปน.หน่วยละ 5 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน แล้วคณะทำงานต้องมีการรับรองความถูกต้อง หลังจากนั้นนำหีบไปเก็บรักษาไว้ที่ว่าการอำเภอสามโคก ทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะได้เดินทางมารับหีบในเช้าวันที่ 24 มีนาคม ซึ่งเป็นวันเลือกตั้ง เพื่อนำมาดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย.

อนันต์ ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: