มทร.ธัญบุรี จับมือ อพวช. บ.แกมมาโก้ เฟ้นหาแชมป์ FLL เซนต์คาเบรียล คว้าแชมป์

มทร.ธัญบุรี จับมือ อพวช. บ.แกมมาโก้ เฟ้นหาแชมป์ FLL
เซนต์คาเบรียล คว้าแชมป์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เฟ้นหาสุดยอดทีมเยาวชนไทยชิงแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2018/19 ณ รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร.นวลวรรณ ชะอุ่ม ประธานจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League (FLL) เปิดเผยว่า ในการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League (FLL) เพื่อให้นักเรียนในระดับเยาวชน ทั้งระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างมิตรภาพร่วมกัน เพิ่มพูนวิสัยทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เยาวชน ให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่ม ในการพัฒนาหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเยาวชน ส่งเสริมการทำงานเป็นหมู่คณะของเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักคิดค้นและประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นนวัตกรต่อไป การแข่งขันนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป อีกทั้งกระตุ้นความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้กว่า 1,000 คน จำนวน 68 ทีม โดยแบ่งการแข่งขันเป็น FLL รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี จำนวน 45 ทีม และ FLL Junior รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี จำนวน 23 ทีม ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ณ รัฐเทรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 17 – 20 เมษายน 2562
ทางด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ เผยว่า ในการกิจกรรมในครั้งนี้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน ได้ใช้ความคิด และสร้างนักประดิษฐ์ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาความคิด สร้างหุ่นยนต์ในวันนี้ เป็นการสร้างนวัตกรรุ่นเยาว์ให้กับประเทศ เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และสิ่งที่ประจักษ์คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ ได้ทำงานร่วมกัน ร่วมมือในการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ โดยมีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน เรียนรู้เพื่อการสร้างนวัตกรรมของประเทศ จำเป็นต้องสร้างนักคิด นักประดิษฐ์ และนักสร้างสรรค์ ซึ่งเด็กไทยสามารถบูรณาการความรู้ เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ โดยจำเป็นต้องสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นทุกชิ้น สามารถนำไปต่อยอดในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป
สำหรับผลการแข่งขันถ้วยรางวัลประเภท FLL 2018/19 ประเภท Robot Performance Award 1st Place ได้แก่ ทีม POPT จาก สถาบัน RoboMind Ramkhanhaeng, Robot Design Award 1st Place ได้แก่ ทีม RC_FF จาก สถาบัน Robot Create , Project Award 1st Place ได้แก่ ทีม PRC BLUE HAWK โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ,Core Values Award 1st Place ได้แก่ ทีม SKIP Galaxy โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Champion’s Award 2nd Place ได้แก่ ทีม VIKING จาก สถาบันTop Robotkids ,Champion’s Award 1st Place ได้แก่ ทีม SG-Classic จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

…ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน…

Leave a Reply

%d bloggers like this: