ราชบุรี  – ผอ.กกต.ราชบุรี เผยผลนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.ราชบุรี อย่างไม่เป็นทางการ

ราชบุรี – ผอ.กกต.ราชบุรี เผยผลนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.ราชบุรี อย่างไม่เป็นทางการ

พ.ต.ท.ดิตถชาติ กอสนาน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า การนับคะแนนเขตเลือกตั้งทั้ง 5 เขตในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ขนาดนี้นับคะแนนแล้วเสร็จ โดยมีผลคะแนนการเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดราชบุรี ทั้ง 5 เขตเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)

เขตเลือกตั้งที่ 1 นางสาวกุลวลี นพอมรบดี พรรคพลังประชารัฐ ได้ 32,147 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 2 นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา พรรคพลังประชารัฐ 36,837 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 3 นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ พรรคพลังประชารัฐ 42,214 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 4 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ พรรคประชาธิปัตย์ 34 ,712 คะแนน
เขตเลือกตั้งที่ 5 นายบุญลือ ประเสริฐโสภา พรรคภูมิใจไทย ได้ 35,145 คะแนน

โดยจ.ราชบุรี มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 672,094 คน จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 537,242 คน จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งได้รับจัดสรร 693,259 บัตร จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ 537,242 บัตร จำนวนบัตรเลือกตั้งที่เหลือ 156,017 บัตร บัตรเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง 684,281 บัตร บัตรเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง 107 บัตร บัตรเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร 8,871 บัตร รวมบัตรเลือกตั้งทั้งหมด 693,259 บัตร ผลการนับคะแนนบัตรดี 498,473 บัตร บัตรเสีย 29,678 บัตร บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 9,091 บัตร

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: