ผู้อำนวยการเขตบางบอน ตรวจเยี่ยมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในพื้นที่

ผู้อำนวยการเขตบางบอน ตรวจเยี่ยมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งในพื้นที่

(24 มี.ค.62) นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน พร้อมด้วยนางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ตรวจความเรียบร้อยการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 5-8 บริเวณเต็นท์หน้าร้านอิ่มปลาเผา บางบอน 5 แขวงบางบอนเหนือ และบริเวณหน่วยเลือกตั้งที่ 12-19 บริเวณโรงเรียนวัดบางบอน แขวงบางบอนใต้ เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งสภาพโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ แพทย์คดี ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 26 กรุงเทพมหานคร และนางงามจิตต์ อุณหะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบอน (พิมพ์ จันแต้อุปถัมภ์) ร่วมสังเกตการณ์

Leave a Reply

%d bloggers like this: