ผู้อำนวยการเขตบางบอน ห่วงประชาชนเข้าแถวใช้สิทธิ์ช่วงบ่ายอากาศร้อน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

ผู้อำนวยการเขตบางบอน ห่วงประชาชนเข้าแถวใช้สิทธิช่วงบ่ายอากาศร้อน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

(24 มี.ค.62) เวลา 12.00 น. นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายรักษา สุทิน ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นางมาลี ภิรมย์จิตต์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าเขตตรวจราชการ 6 นางดรุณี โลหิตศิริ นางสุชาดา พิบูลศิริ นายวิทยา เกียรติถกล ผู้ตรวจราชการสูง และคณะ ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หน่วยเลือกตั้งที่ 5-8 บริเวณเต็นท์หน้าร้านอิ่มปลาเผา บางบอน 5 แขวงบางบอนเหนือ ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่ 26 เขตบางบอน โดยมี นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน นางมณีวรรณ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

สำหรับบรรยากาศภายในหน่วยเลือกตั้ง ขณะนี้มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง แต่น้อยกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนประกอบกับหน่วยเลือกตั้งเป็นเต็นท์ตั้งอยู่กลางแจ้ง โดยผู้อำนวยการเขตฯ กล่าวว่าเขตฯ มีความห่วงใยประชาชนเนื่องจากในช่วงบ่ายอากาศร้อน อาจมีประชาชนเจ็บป่วยหรือเป็นลมแดดได้ จึงได้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้แนะนำในการตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนในการใช้สิทธิแก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

Leave a Reply

%d bloggers like this: