“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตาผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี “

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตาผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ”

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย แผนกสังคมสงเคราะห์
นำโดยนายพินัย ศรีพนาสณฑ์
รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ และหนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ห้องแถวไม้ จำนวนกว่า 10 คูหาเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 มีผู้ประสบภัย จำนวน 8 ครอบครัว รวม 27 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,600 บาท (หกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมี ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมมอบ ณ ศูนย์อำนวยการผู้ประสบภัยเทศบาลเมืองกาญจนบุรี หมู่บ้านจงเจริญ ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

#ติดต่อ-สอบถาม#ทีมงานสื่อสารองค์กร?
086-854-1418?

สายด่วน☎ป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยชีวิต?รักษาชีวิต???สร้างชีวิต??

Leave a Reply

%d bloggers like this: