มูลนิธิตามรอยพ่อ พลโท.ดร.ยุทธนา หาระบุตร ประธานมูลนิธิตามรอยพ่อ เป็นประธานในพิธีฯกล่าวเปิดงานแถลงข่าวและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกวิชาชีพพนักงานขับรถให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

มูลนิธิตามรอยพ่อ
พลโท.ดร.ยุทธนา หาระบุตร ประธานมูลนิธิตามรอยพ่อ เป็นประธานในพิธีฯกล่าวเปิดงานแถลงข่าวและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกวิชาชีพพนักงานขับรถให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยมีสำนักงาน ป.ป.ส.และผู้ประกอบการเอกชนจิตรอาสา กรมขนส่งทางบก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องวีไอพี1 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต

Leave a Reply

%d bloggers like this: