‘ม.ล.ปนัดดา’บรรยายพิเศษโครงการลูกเสือวิวัฒน์พลเมือง แก่ผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษมีนบุรี

‘ม.ล.ปนัดดา’บรรยายพิเศษโครงการลูกเสือวิวัฒน์พลเมือง แก่ผู้ต้องขังเรือนจำพิเศษมีนบุรี
วันที่ 26 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ อนุกรรมการ ป.ป.ช. ฯลฯ เข้าบรรยายพิเศษในหัวข้อ“เอกลักษณ์ของชาติ และความเป็นไทย”ปลูกจิตสำนึกให้มีความรักชาติ โดยมีนายแพทย์สมภพ สังคุตแก้ว ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นอกจากนี้มีผู้ต้องราชทัณฑ์ของเรือนจำพิเศษมีนบุรี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวน 500 คน
นายแพทย์สมภพฯ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี กล่าวว่า เรือนจำพิเศษมีนบุรี มีนโยบายเพื่อการปลูกฝังการจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้ต้องราชทัณฑ์ จึงได้ดำเนินการตามนโยบายกรมราชทัณฑ์โดยการเปิดอบรมผู้ต้องขังตามโครงการลูกเสือวิวัฒน์พลเมือง โดยนำกระบวนการลูกเสือที่เน้นความรักความสามัคคี ความรักชาติ มาเป็นหัวใจสำคัญของการฝึกอบรม และการที่หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้แก่เจ้าหน้าและผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการลูกเสือวิวัฒน์พลเมืองในวันนี้ ถือว่าสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ให้มีทัศนคติ และจิตใจที่จงรักภักดีต่อชาติ นับว่าเรือนจำพิเศษมีนบุรี และผู้ต้องราชทัณฑ์ทุกคนได้รับสิ่งที่ทรงคุณค่า จึงขอขอบคุณ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี มา ณ โอกาสนี้

สาโรจน์ สว่างศรี / นนทบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: