“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”และหน่วยงานในจว.ลงพื้นที่ให้กำลังใจสมาชิก อส.ใจงาม ช่วยสร้างบ้านให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้!!

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”และหน่วยงานในจว.ลงพื้นที่ให้กำลังใจสมาชิก อส.ใจงาม ช่วยสร้างบ้านให้กับชาวบ้านผู้ยากไร้!!

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัด ป.ข. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนประ สานงานกกล.รส.จว.ปข.พื้นที่ อ.เมือง มว. รส.ที่ 1 (อ.เมือง) ร้อยรส จว.ปข.(ศร ),นายธนู มณฑาทอง ปลัดอำเภอเมืองประจวบ คีรีขันธ์,ผู้แทน ธกส.ประจวบคีรีขันธ์,นายพิชิต สันติเมธีกุล อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการช่วยสร้างบ้านให้กับนายปราโมทย์ กล่อมเกลี้ยง อายุ 56 ปี ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ม.11 บ.หนองกระเพรา ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกับได้มอบวัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างบ้านดังกล่าวดังนี้.

1.) ปูนซีเมนต์,หลอดไฟซึ่งกอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ร่วมกับ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ
2.) วงกบประตู ,หน้าต่าง โดย นายพิชิตฯ
3.) น้ำดื่ม โดย ธกส.สาขาประจวบคีรีขันธ์

ต่อจากนั้นได้มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม จาก”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ” ให้กับนายปราโมทย์ ฯ เพื่อไว้ดำรงชีพในประจำวัน ซึ่งในปัจจุบันนายปราโมทย์ ฯได้อาศัยอยู่กับหลาน จำนวน 2 คน เนื่องจากภรรยาได้เสียชีวิตจากโรคประจำตัว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการร่วมมือร่วมใจกับหน่วยงานหลายฝ่าย เพื่อให้กำลังใจกับนายปราโมทย์ในการดำรงชีวิตต่อไป ซึ่งในปัจจุบัน ทางสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการช่วยสร้างบ้านให้กับนายปราโมทย์ ซึ่งมีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 50 %

#ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: