พ่อเมืองอุบลฯ ปรับภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดอุบลฯ

พ่อเมืองอุบลฯ ปรับภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดอุบลฯ
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะผู้บริหารศาลจังหวัดอุบลราชธานี ปลูกต้อนต้นรวงผึ้ง ปรับภูมิทัศน์ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
วันนี้ ( 27 มี.ค.62) นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบต้นรวงผึ้ง จากนายจิรวัฒน์ จันทร์แรม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอ และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม ร่มรื่น และเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพิ่มต้นไม้ช่วยลดโลกร้อน ตลอดจนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อาศัยพักผ่อนใต้ร่มเงาของต้นไม้ เมื่อมาติดต่อราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

กิติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: