นายอำเภอน้ำยืน ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านโคก เชื่อมความสัมพันธ์ไทยกัมพูชา

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น. นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน พร้อมด้วย คณะสงฆ์ และ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ชาวอำเภอน้ำยืน ร่วมกันจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดบ้านโคก ตำบลจอมกระสาน อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันระหว่าง ประชาชนไทย-กัมพูชา โดยมี รองนายอำเภอจอมกระสาน หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ให้การต้อนรับและร่วมพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี จำนวนมาก

Leave a Reply

%d bloggers like this: