ราชบุรี  – สมเด็จพระสังฆราชประทานพระบรมสารีริกธาตุ อันเชิญถึงกรมการทหารช่างแล้ว

ราชบุรี – สมเด็จพระสังฆราชประทานพระบรมสารีริกธาตุ อันเชิญถึงกรมการทหารช่างแล้ว

วันนี้ 27 มี.ค.62 เวลา 18.47 น. ที่กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี พระบรมสารีริกธาตุ ที่องค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้กรมการทหารช่าง เพื่อนำมาประดิษฐานที่กรมการทหารช่าง ไว้สำหรับจัดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3 – 9 เม.ย.62 โดยก่อนหน้านี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงอนุญาติให้ พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง และคณะ เข้าเฝ้าเพื่อรับประทานพระบรมสารีริกธาตุ โดยอัญเชิญจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร มาประดิษฐานนะแท่นบูชาตึกกองบัญชาการกรมการทหารช่าง ก่อนจะนำไปประดิษฐานภายในศาลาปฏิบัติธรรมพันธ์เพิ่มศิริ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดราชบุรี และใกล้เคียง ที่เดินทางมาเที่ยวงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

สำหรับงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 เม.ย.62 โดยกิจกรรมภายในงาน ได้จัดให้มีการจัดกิกจรรม “เที่ยว ชม ชิม ชอป” “เที่ยว”กราบสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 200 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว, กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้กรมการทหารช่าง, กราบสักการะหลวงพ่อแก่นจันทน์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองราชบุรี, “ชม”การแสดงละครชาตรี, ชมนิทรรศการ และกิจกรรมการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ เช่น นิทรรศการประวัติศาลเจ้าพ่อหลักเมือง, นิทรรศการปลากัดไทย, การแสดง “DEMETER Show” และการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดราชบุรี เช่นการแสดงรำดาวดึงส์ การแสดงเรื่องขุนศึก “ชิม”อาหารจากภัตตาคาร ร้านอาหารชื่อดัง และร้านอาหารอร่อย ของจังหวัดราชบุรี เช่น ร้านอาหารคาวบอยเฮ้าศ์, ร้านอาหารเรื่องของโอ่ง “ชอป”สินค้าโอทอป สินค้าราคาถูก สวนสนุกและการละเล่นต่างๆ สรรค์สร้างความบันเทิงให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน

นอกจากนี้ยังได้กระทบไหล่กับดารา และนักแสดงจากช่อง 7 สี แชะรูป เช็ดอิน แชร์เฟสบุค โชว์รับของที่ระลึกฟรี ที่พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ทางกรมการทหารช่างจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียงร่วม “เที่ยว ชม ชิม ชอป” งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2562 นี้

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: