อบจ.มุกดาหารเปิดโครงการโลกการจัดการศึกษาท้องถิ่น

อบจ.มุกดาหารเปิดโครงการโลกการจัดการศึกษาท้องถิ่น
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกการจัดการศึกษาท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยเด็ก เด็กนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมโครงการประมาณ 2,000 คน ณ โรงแรมพลอย พาเลช อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 55 แห่ง ได้จัดโครงการดังกล่าวในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ อาคารโรงยิมเนเซียมจงวุฒิเวชย์ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร

ซึ่งปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารดำเนินการจัดทำโครงการดังกล่าวให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัด ได้มีเวทีการแข่งขันทักษะทางวิชาการทำให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการให้ประชาชนได้ทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เกิดการกระตุ้นพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น และมีเครือข่ายการเรียนรู้การศึกษา
นางมลัยรัก ทองผา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการจำนวน 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระดับปฐมวัย จำนวน 4 กิจกรรม คือการแข่งขันวาดภาพระบายสี แข่งขันตัวต่อเสริมทักษะ (เลโก้) และแข่งขันการแสดง/การเต้น/ประกอบเพลง รุ่นที่ 2 ระดับอนุบาล จำนวน 2 กิจกรรม คือการเข่งขันการปั้นดินน้ำมันแบบลอยตัว และแข่งขันการแสดง/การเต้น/ประกอบเพลง รุ่นที่ 3 ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 กิจกรรม แข่งขันทักษะด้านภาษาไทย โดยแข่งขันจำนวน 3 หัวข้อ คือการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยคำจากภาพ แข่งขันเขียนตามคำบอก แข่งขันทำข้อสอบเกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 และระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร 081-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: