ผู้การปิ่นนำทัพ ลุยกวดขันจับกุมรถโดยสารสาธารณะที่เอารัฐเอาเปรียบประชาชน โดยรอบพระบรมมหาราชวัง

ผู้การปิ่นนำทัพ ลุยกวดขันจับกุมรถโดยสารสาธารณะที่เอารัฐเอาเปรียบประชาชน โดยรอบพระบรมมหาราชวัง

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญแรงงานรถจ้าจ้าสาธารณะภายในกรุงเทพมหานครที่เป็นปัญหาที่มีการทบต่อประชาชนโดยตรงซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจชาติ โดยกองบังคับการตำรวจจราจรกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาจึงร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองผมขนส่งทางบกกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาโดยมีการกำหนดมาตรการทั้งทางด้านการป้องกันและปราบปรามการประชาสัมพันธ์เพื่อให้การบริการของรถโดยสารรับจ้างสาธารณะสาสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภา
จากสถิติการรับเรื่องร้องเรียนของกรมขนส่งทางบกพบประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ร้องเรียนการให้บริการของรถโดยสารรับจ้างสาธารณะแท็กซี่ทั้งในเรื่องของการปฏิเสธผู้โดยสาร การเอารัดเอาเปรียบโดยการไม่กดมิเตอร์จำนวนมากในพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอันอาจจะเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศ พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงศ์ปิ่น ผบช.น.,พล.ต.ท.สุรเชษฐ หักพาล ผบช.สตม.,พล.ต.ท.ธีรพล คุกตานนท์ ผบช.ทท., พล.ต.ต. เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผบก.น.1, พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. พ.ต.อ.ศารุติ แขวงโสภา รอง ผบก.ทท.1,จึงมอบหมายให้ พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป ผกก.1 บก.ทท.1, พ.ต.อ.จักรกริศน์ โฉสูงเนิน ผกก.1 บก.จร.,พ.ต.อ.สุรพงค์ ธรรมพิทักษ์ ผกก.สน.พระราชวัง และ พ.ต.อ.พาติกรณ์ ศรชัย ผกก.สน.ชนะสงคราม และพ.ต.ท.ภูวดล อุ่นโพธิ รอง. ผกก.จร.ชนะสงคราม ร่วมกันกวดขันจับกลุ่มผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังโดยมีผลการปฎิบัติหน้าที่สำคัญดังนี้
1)จับกุมข้อหาตาม พ ร บ รถยนต์ พ.ศ.2522 จำนวน 73 ราย
-ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารจำนวน 30 ราย
-ไม่ใช้มาตรามิดตอร์ จำนวน 17 ราย
-ใช้รถผิดประเภทจำนวน 3 ราย
-อื่นๆจำนวน 23 ราย
2)จับกุมข้อหาตาม พ ร บ จราจรทางบก พ.ศ.2522 จำนวน 45 ราย ร่วมจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 118 ราย…

Leave a Reply

%d bloggers like this: