ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี นำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

ผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี นำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 09.29 น. ที่ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2562 โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองถิ่น ภาคเอกชน ชมรม/สมาคม และประชาชนจากทุกภาคส่วน พร้อมใจร่วมถวายพานดอกไม้หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้เนื่องในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ถือเป็นวันสำคัญของชาติเพื่อประกอบงานรัฐพิธี ถวายราชสักการะ โดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการ และเห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชว่า “ พระมหาเจษฎาราชเจ้า ”แปลว่า “พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่” พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระนามเดิมว่า “หม่อมเจ้าชายทับ” เป็นพระราชโอรสลำดับองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 พระราชสมภพเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2330 ณ พระราชวังเดิมธนบุรี เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2367 เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตน์โกสินทร์ ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์สมบัติสิริรวมประมาณ 27 ปี พระองค์ทรงปกครองประเทศโดยทำนุบำรุงให้ชาติเข้มแข็งเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ

Leave a Reply

%d bloggers like this: