เขตบางบอน ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุโบสถวัดบางบอน

เขตบางบอน ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อุโบสถวัดบางบอน

วันที่ 31 มีนาคม 2562 นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน มอบหมายนางปาณิสรา เนตรธารธร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ นายเจริญวัตร พุทธอร่าม หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ นายภูริวัจน์ ศรีนวลจันทร์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และนางสาวชลดา กมลรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ อุโบสถวัดบางบอน ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 16 เมษายน 2562 จำนวน 79 คน โดยมี นางพัชมน ภู่จีบ ผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางบอน ร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย

ภาพ : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ / สุดารัตน์ ปชส.รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: