ราชบุรี  – เจ้ากรมการทหารช่าง จัดพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ อย่างยิ่งใหญ่

ราชบุรี – เจ้ากรมการทหารช่าง จัดพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ อย่างยิ่งใหญ่

วันนี้ 1 เม.ย. 62 ตั้งแต่ช่วงเวลา 16.00 – 18.30 น. ที่หน้าตึกกองบัญชาการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี กรมการทหารช่างประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับประทานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดราชบุรี และใกล้เคียง ที่เดินทางมาเที่ยวงานประจำปีสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมี พลโทอนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานถวายเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

โดยเจ้ากรมการทหารช่าง และคณะนายทหารได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นรถบุษบก และอัญเชิญประดิษฐานในบุษบก พร้อมกับเคลื่อนย้ายขบวนรถอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากอาคารกองบัญชาการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ไปยังประตูทางเข้าศาลหลักเมืองราชบุรี ในโอกาสนี้เจ้ากรมการทหารช่าง ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงจากรถบุษบก เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพันธ์เพิ่มศิริ ที่อยู่ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกรมการทหารช่าง ร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้ด้วย

ต่อมาเมื่อขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุถึงหน้าศาลาปฏิบัติธรรมพันธ์เพิ่มศิริแล้ว เจ้ากรมการทหารช่าง ได้ทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในบุษบกบนหลักคชสาร พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ประธานสงฆ์ ได้นำพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป ขึ้นเจริญชัยมงคลคาถา และเจ้ากรมการทหารช่าง ได้ถวายเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุเป็นอันเสร็จพิธี

อย่างไรก็ดีในวันพรุ่งนี้ 2 เม.ย. ช่วงเวลา 07.00 น. เจ้ากรมการทหารช่าง จะยังได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ โดยมีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ประธานสงฆ์ นำพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพันธุ์เพิ่มศิริ ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี อีกด้วย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: