ราชบุรี  – บวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี เตรียมเปิดสักการะ 3 เม.ย.นี้

ราชบุรี – บวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี เตรียมเปิดสักการะ 3 เม.ย.นี้

วันนี้ 2 เม.ย.62) ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ภายในค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี พลตรีเจษฎา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 โดยในพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี รองเจ้ากรมการทหารช่าง ได้จุดเทียน ธูป บูชา เจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี คล้องพวงมาลัย ผูกผ้าสามสี ปิดทองเสาหลักเมืองราชบุรี และปิดทองรูปปั้นพระพิฆเนศวร จุด ธูป ปักเครื่องบวงสรวง พร้อมกับโปรย ข้าวตอก ดอกไม้ ซึ่งรองเจ้ากรมการทหารช่าง กล่าวคำบวงสรวงเครื่องสังเวย พร้อมกับอธิษฐานจิตขอพร ให้การจัดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

จากนั้นเวลา 10:00 น. รองเจ้ากรมการทหารช่างประธานจัดงานสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี เป็นประธานในพิธีอัญเชิญหลวงพ่อแก่นจันทร์ จุดเทียน ธูป ถวายดอกไม้ ปิดทององค์หลวงพ่อแก่นจันทร์องค์จริง และปิดทองรูปเหมือนพระสงฆ์สาวกพระวิหารประดิษฐาน หลวงพ่อแก่นจันทร์ จากนั้นรองเจ้ากรมการทหารช่างประธานจัดงานสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี เดินทางไปถึงศาลาที่ประดิษฐานหลวงพ่อแก่นจันทร์ องค์จำลอง รองเจ้ากรมการทหารช่าง ประธานจัดงานสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี จุดเทียนธูปถวายดอกไม้ปิดทององค์หลวงพ่อแก่นจันทร์ และบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ ให้ศีลรองเจ้ากรมการทหารช่าง ประธานจัดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี กล่าวคำอัญเชิญ หลวงพ่อแก่นจันทร์องค์จำลองประธาน และคณะถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์ ให้พรเจ้าหน้าที่อัญเชิญหลวงพ่อแก่นจันทร์ขึ้นประดิษฐาน บนรถอัญเชิญหลวงพ่อแก่นจันทร์จากวัดช่องลม แห่รอบตลาดเมืองราชบุรีมาประดิษฐาน ณ ศาลาประดิษฐานหลวงพ่อแก่นจันทร์ ณ บริเวณเรือนรับรองหน้าพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สำหรับการประกอบพิธีในครั้งนี้ เพื่อเตรียมเปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2562 โดยกิจกรรมภายในงาน ได้จัดให้มีการจัดกิกจรรม “เที่ยว ชม ชิม ชอป” กราบสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 200 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้กรมการทหารช่าง กราบสักการะหลวงพ่อแก่นจันทน์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองราชบุรี พร้อมชมการแสดงละครชาตรี, ชมนิทรรศการ และกิจกรรมการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ เช่น นิทรรศการประวัติศาลเจ้าพ่อหลักเมือง, นิทรรศการปลากัดไทย, การแสดง “DEMETER Show” และการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดราชบุรี เช่นการแสดงรำดาวดึงส์ การแสดงเรื่องขุนศึก “ชิม”อาหารจากภัตตาคาร ร้านอาหารชื่อดัง และร้านอาหารอร่อย ของจังหวัดราชบุรี เช่น ร้านอาหารคาวบอยเฮ้าศ์, ร้านอาหารเรื่องของโอ่ง “ชอป”สินค้าโอทอป สินค้าราคาถูก สวนสนุกและการละเล่นต่างๆ สรรค์สร้างความบันเทิงให้กับประชาชนที่มาร่วมงานนอกจากนี้ยังได้กระทบไหล่กับดารา และนักแสดงจากช่อง 7 สี แชะรูป เช็ดอิน แชร์เฟสบุค โชว์รับของที่ระลึกฟรี ที่พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: