จังหวัดอุบลฯ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

จังหวัดอุบลฯ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ที่วัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดอุบลราชธานิ โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีนายอำเภอตระการพืชผล พัฒนาการอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วย นายวิกาล หนองแคน นายก อบต.เกษม ตลอดจนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยในการจัดงานครั้งนี้ หลวงพ่อพระครูเกษมธรรมานุวัตร(ญาท่านเกษม) วัดบ้านเกษมสำราญ ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ องค์อุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ในการจัดงาน ทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้
ทั้งนี้สืบเนื่องจากจังหวัดอุบลฯได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดอุบลรารชธานีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนสำหรับให้ความช่วยเหลือเด็ก ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็ก ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง โดยมียอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ ณ วัดเกษมสำราญ ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ ในครั้งนี้ เป็นเงิน จำนวน 272,831 บาท โดยในการนี้ ได้มีการมอบเงินทุนการศึกษาให้กับเด็กจำนวน 10 ทุน และ มีการแสดงฟ้อนรำชุด “ออนซอนเมืองเกษมสีมา”ของหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 1 ใน Route หมู่บ้านท่องเที่ยว 4 เส้นทางของจังหวัดอุบลฯด้วย ในการจัดงานครั้งนี้ หลวงพ่อพระครูเกษมธรรมานุวัตร(ญาท่านเกษม) วัดบ้านเกษมสำราญ ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ องค์อุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ในการจัดงาน ทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: