สรุปสถานการณ์ไฟป่า ในเขต เขาสมอโพรง พื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สรุปสถานการณ์ไฟป่า ในเขต เขาสมอโพรง พื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไฟป่าได้ลุกไหม้ตั้งแต่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 และสามารถควบคุมเพลิงได้ในระดับหนึ่ง จากนั้นวันนี้ (2 เม.ย.2562 )เวลาประมาณ 17:00 นถึง 18:00 น.ไฟป่าได้เริ่มลุกไหม้ขึ้นมาอีกครั้ง โดยลุกไหม้หญ้าแห้งและวัชพืชซึ่งอยู่บนเขาตามกระแสลม โดยมีหน่วยงานซึ่งให้ความช่วยเหลือและเผชิญเหตุอยู่ในพื้นที่แล้วได้แก่ กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกังวล และ หน่วยดับไฟป่าหนองพลับ ร่วมกับมูลนิธิสว่าง ฯ หัวหิน สมาชิก อส.จากกองร้อย อส.อ.หัวหิน ร่วมกับ เทศบาลเมืองหัวหิน
สำหรับการอำนวยการ ในการดับเพลิง นำโดยนายอำเภอหัวหินร่วมกับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน และปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน
สำหรับการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเทศบาลเมืองหัวหินได้ส่งรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 2 คันและรถดับเพลิง 2 คัน เข้าสนับสนุนในการดับไฟแต่ไม่สามารถลากสายขึ้นไปบนภูเขาบริเวณ จุดที่มีเพลิงลุกไหม้ได้เนื่องจากระยะทางไกลและ ทางขึ้นเขาสูง
การสนับสนุนส่วนอื่นๆได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิสว่างหัวหิน ได้สนับสนุนกำลังพลและรถไฟฟ้าส่องสว่างจำนวน 1 คัน หน่วยไฟป่าฯหนองพลับและหน่วยไฟป่าฯวังไกลกังวลได้เข้าเผชิญเหตุ โดยการเดินเท้าเข้าที่เกิดเหตุและ ทำการควบคุมเพลิง ตั้งแต่ไฟป่าเริ่มลุกไหม้ จนถึงขณะนี้ 022200เมย62 ผลการปฏิบัติสามารถควบคุมการลุกไหม้ของไฟป่า ไม่ให้ขยายวงกว้างออกไป คาดหมายว่าจะสามารถควบคุมเพลิงได้ ในเวลาประมาณ 23:00 น คืนนี้
Cr. ภาพและข่าวจาก ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน
สรุปข่าวโดย ศูนย์ ปภ.เขต 4 ปข.

Leave a Reply

%d bloggers like this: