จังหวัดศรีสะเกษ ลมกรรโชก เสาโทรศัพท์ล้ม บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย

จังหวัดศรีสะเกษ ลมกรรโชก เสาโทรศัพท์ล้ม บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 16.30 น. ได้เกิดวาตภัยใน ม.1,2,4,16 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายบางส่วน 31 หลัง
และเสาโทรศัพท์ขนาดใหญ่เครือข่าย AIS ล้มขวางถนนทางหลวง 226 บริเวณบ้านหนองห้าง ต.หนองห้าง และรถสามารถสัญจรได้ปกติในเวลา 21.00 น.
-มูลค่าการเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ
-ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต
-อำเภอ อปท. ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นและสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบหลักเกณฑ์โดยเร่งด่วนต่อไป


กอปภ.จ.ศก.
03/04/2562,08.30น.

Leave a Reply

%d bloggers like this: