ราชบุรี – เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว..! งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี

ราชบุรี – เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว..! งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี

เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นประธานเปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 โดยเจ้ากรมการทหารช่าง ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเข้าเที่ยวงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี เพราะมาที่เดียวได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองถึง 3 อย่างในที่เดียว

วันนี้ 3 เม.ย. 62 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ค่ายภาณุรังษี ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วย นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 โดยมี พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง ประธานจัดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ เจ้ากรมการทหารช่าง และผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกรมการทหารช่าง และแขกรับเชิญ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ากรมการทหารช่าง ได้ทำพิธีเปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 โดยมี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธาน จุดเทียน ธูป บูชาเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี และเครื่องสังเวย จากนั้นภายในพิธี ได้กระทำพิธีกล่าวคำบูชาสังเวย เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกรมการทหารช่าง ได้ร่วมโปรยข้าวตอกดอกไม้ จากนั้นเวลา 07.50 น. เจ้ากรมการทหารช่าง ได้เป็นประธานจุดเทียน ธูป บูชาพระศรีเมือง หน้าศาลาปฏิบัติธรรมพันธ์เพิ่มศิริ และจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกรมการทหารช่าง และแขกรับเชิญ ร่วมถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ทั้ง 10 รูป พระสงฆ์ให้พรผู้เข้าร่วมพิธี

ต่อจากนั้น พลตรีเจษฎา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง ประธานจัดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ได้กล่าวรายงานต่อ เจ้ากรมการทหารช่าง และผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หลังจากกล่าวรายงานจบ เจ้ากรมการทหารช่าง และผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ทำพิธีเปิดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีประจำปี 2562 อย่างเป็นทางการ โดยการตัดริบบิ้น และเจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้จุดเทียน ธูป บูชา เจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีพร้อมคล้องพวงมาลัย ผูกผ้าสามสีปิดทองเสาหลักเมือง และปิดทองรูปปั้นพระพิฆเนศวร โปรยข้าวตอกดอกไม้ และสรงน้ำเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี หลังเสร็จพิธีดังกล่าวเจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และแขกรับเชิญ ได้ร่วมชมการขับเสภา และชมการแสดงระบำดาวดึงส์ จากนั้นเจ้ากรมการทหารช่างและผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ตลอดจนแขกรับเชิญ ได้เดินทางไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ ภายในศาลาปฏิบัติธรรมพันธ์เพิ่มศิริ สักการะหลวงพ่อแก่นจันทร์ และร่วมปล่อยปลา บริเวณท่าน้ำข้างเรือนรับรองริมน้ำค่ายภาณุรังษี

โดย พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์เจ้ากรมการทหารช่าง ได้ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเข้าเที่ยวงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562 เพราะปีนี้คือเป็นปีที่พิเศษสุด เพราะมาที่เดียวได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองถึง 3 อย่างในที่เดียว คือการได้บูชาสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ที่เป็นศาลหลักเมืองที่เดียวที่ตั้งอยู่ภายในค่ายทหาร และมีประวัติอันยาวนาน พร้อมได้บูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประทานให้กรมการทหารช่าง นำมาให้ประชาชนชาวราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้กราบไหว้บูชา และกราบสักการะหลวงพ่อแก่นจันทน์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองราชบุรี โดยทั้ง 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ ถ้าใครได้กราบไหว้ก็ถือเป็นสิริมงคลสูงสุด แก่ตนเองและครอบครัว นำพาชีวิตให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้า

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: