สอศ.ห่วงวิกฤตฝุ่น ควัน ภาคเหนือ กำชับอาชีวะจังหวัดและสถานศึกษาในพื้นที่ ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น ต่อเนื่อง

สอศ.ห่วงวิกฤตฝุ่น ควัน ภาคเหนือ กำชับอาชีวะจังหวัดและสถานศึกษาในพื้นที่
ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น ต่อเนื่อง
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่มีปัญหาสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากควัน และฝุ่นละอองซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ในจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต และมีแนวโน้มที่สถานการณ์จะต่อเนื่องต่อไปอีกนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้กำชับให้อาชีวศึกษาภาคเหนือ และอาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่งทางภาคเหนือดำเนินการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) อย่างต่อเนื่อง โดยขยายพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น ในจังหวัดพะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังดำเนินการขับเคลื่อนที่กรุงเทพฯ และเมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม ที่ผ่านมาในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และลำปาง
เลขาธิการกล่าวต่อไปว่าโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) วางเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อน 4 กิจกรรม เบื้องต้น คือ 1.การสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 2.การจัดทำนวัตกรรมเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นละอองและการติดตั้งในพื้นที่อันตราย 3.การจัดทำหน้ากากอนามัย และ 4.การให้บริการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เพื่อลดภาวะมลพิษทางไอเสียของรถยนต์ และอื่นๆ เช่น การจัดทำแนวป้องกันไฟป่า นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคลำปางยังได้ดำเนินการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต้นแบบ เครื่องตรวจแจ้งเตือนไฟป่า และเครื่องวัดค่าระดับฝุ่นละอองในอากาศระบบ IOT (Internet of Thing) ผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ และได้มีการนำไปติดตั้ง ณ ม่อนพระยาแช่ พร้อมกันนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดในภาคเหนือ จะได้อบรมเพิ่มเติมแก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ของอาชีวศึกษาในช่วงนี้ ซึ่งเป็นการเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงภัยและปัญหาจากฝุ่น ควัน และการเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

โดยได้มีพิธีเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น ภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it Center) ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (วิทยาลัยเทคนิคพะเยา) โดยจัดให้มีขบวนรถคาราวานให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ แจกหน้ากากอนามัย และติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นละออง ณ บริเวณกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
ทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นละออง รวมทั้งหมดขณะนี้ 21 จุดในพื้นที่สำคัญต่างๆ อาทิ ศาลากลางจังหวัด และแยกพ่อขุนเม็งราย ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการติดตั้งรวม 20 จุด บริเวณรอบคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประตูท่าแพ และสวนดอก และจังหวัดลำปาง ดำเนินการติดตั้งรวม 19 จุด ณ บริเวณ 5 แยกหอนาฬิกา พระธาตุลำปางหลวง เป็นต้น และได้จัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 150,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายมอบให้กับพื้นที่ใน 3 จังหวัด สำหรับเครื่องพ่นละอองน้ำที่นำมาติดตั้งมาจากความร่วมมือของสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ อาทิ เครื่องพ่นละอองน้ำจากอาชีวศึกษาจังหวัดสุไหงโก-ลก อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ และ อุโมงค์พ่นละอองน้ำแรงดันสูง ของวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าว

ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: