พบกับมินิคอนเสิร์ต โครงการ “ฝันของน้องให้พี่ช่วย” โดย ศิลปิน แช่ม แช่มรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562 ณวัดนครชื่นชุ่ม ถนนพุทธมณฑลสาย 4

พบกับมินิคอนเสิร์ต โครงการ “ฝันของน้องให้พี่ช่วย” โดย ศิลปิน แช่ม แช่มรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562 ณวัดนครชื่นชุ่ม ถนนพุทธมณฑลสาย 4

โครงการ “ฝันของน้องให้พี่ช่วย” โรงเรียนบ้านน้ำพุ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ 2 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตการศึกษากาญจนบุรีเขต 1 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในชุมชนที่ห่างไกล กเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ซึ่งสภาพความยากจนทำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ที่จะมาสนับสนุนในกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล โดยการดำเนินการมีวัตถุประสงค์จะซื้ออุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ มอบทุนการศึกษา ขอแผงโซล่าเซลล์
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาตามศรัทธาอานิสงส์ผลบุญที่ท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่าน และครอบครัว มีความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติพร้อมยศสรรเสริญสมบูรณ์ ตลอดกาลและนานเทอญ

บริษัทกรีน มิราเคิล ไลฟ์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเสริมอาหารปราศจากเคมีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีสมุนไพร ตั่งถั่งเช่า เป็นส่วนผสมหลักในการผลิต ด้านเสริมอาหารซึ่งสินค้า ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคตามเป้าหมายของบริษัท และเป็นที่พึงพอใจของหุ้นส่วนธุรกิจเป็นอย่างดี เหตุผลดังกล่าวข้างต้นบริษัทโดยประธานผู้ก่อตั้งประธานกรรมการบริหารผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทมีความเห็นตรงกันว่าเราจะทำโครงการมอบโอกาสให้น้องๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา จึงได้ทำการจัดทำโครงการ ฝันของน้องให้พี่ช่วยเพื่อระดมทุนการศึกษา และวัสดุอุปกรณ์จำเป็นสำหรับน้องๆ ให้นักเรียนที่มีความขาดแคลนดังกล่าว

——— พบกับมินิคอนเสิร์ต โครงการ “ฝันของน้องให้พี่ช่วย” โดย ศิลปิน แช่ม แช่มรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562 ณวัดนครชื่นชุ่ม ถนนพุทธมณฑลสาย 4 งานเริ่มตั้งแต่ 14.00 น. ถึง 23.00 น. ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหารไทย 4 ภาคสุดอร่อย ราคาถูก และอีกมากมายหลายอย่าง ———-
สนับสนุนการจัดงานโดย บริษัท มิราเคิลไลฟ์ จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 -100- 6992

Leave a Reply

%d bloggers like this: