ตม.มุกดาหาร ปล่อยแถวระดมกวดขันจับกุมอาชญากรรมช่วงสงกรานต์

ตม.มุกดาหาร ปล่อยแถวระดมกวดขันจับกุมอาชญากรรมช่วงสงกรานต์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 62 ภายใต้อำนวยการของ พันตำรวจเอก ชนะพล สุวรรณศรีนนท์ ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร พ.ต.ท.อุดร ชาวแขก สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย สภ.เมืองมุกดาหาร ตำรวจท่องเที่ยว ตชด.234 ตำรวจน้ำ ด่านตรวจสัตว์ป่ามุกดาหาร ด่านศุลกากร แรงงาน จัดหางาน สถานีเรือ (นรข.) ปกครอง ทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร ร่วมบูรณาการหน่วยงานข้างเคียงที่ปฎิบัติหน้าที่ร่วมกันจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และผู้ติดตามในการเดินทาง พร้อมทั้งประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้สัญจรข้ามแดน และกลับเข้ามาในราชอาณาจักรช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวนทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน รวมจำนวนกว่า 100 นาย เข้าร่วมในครั้งนี้

พันตำรวจเอก ชนะพล สุวรรณศรีนนท์ กล่าวว่า ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้มาร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ให้มีความประทับใจ และนโยบาย ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 จัดพิธีปล่อยแถวระดมกำลังกวดขันจับกุมอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ห้วงระยะเวลาในการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 2 ห้วง กล่าวคือ ห้วงแรกระดมกำลังกวดขันจับกุมอาชญากรรม ในวันที่ 1 – 10 เมษายน 2562 รวม 10 วัน และ ห้วงอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง ในวันที่ 9 – 17 เมษายน 2562 รวม 9 วัน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว กัมพูชา เมียนมา) และผู้ติดตามในการเดินทางออกและกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 5 – 30 เม.ย.2562 ที่ได้รับอนุญาตทำงานในไทย

โดยทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมพิธีปล่อยแถว ล้วนเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ด้านความมั่นคงและด้านการบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรข้ามแดน ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนักท่องเที่ยว และผู้สัญจรข้ามแดนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยดำเนินการบูรณาการกำลังเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัดมุกดาหารเป็นจำนวนมาก ตลอดจนประชาชนชาวลาวที่จะเดินกลับภูมิลำเนาและประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางผ่านจังหวัดมุกดาหารเพื่อออกไปท่องเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซึ่งทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติหน้าที่ของตน อย่างเข้มแข็งตามภารกิจที่วางไว้ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับการบริการที่ดี มีความสะดวกรวดเร็ว และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนตลอดห้วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562 นี้
ทั้งนี้ ได้จัดทำป้ายประกาศภาษาไทยและลาว และประชาสัมพันธ์ให้กับแรงงานต่างด้าว กรณีการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศต้นทาง เพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวทราบและปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
0891-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: