สระบุรี.. โรงพยาบาลแก่งคอย รับมอบแผงโซล่าเซลล์ ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

สระบุรี.. โรงพยาบาลแก่งคอย รับมอบแผงโซล่าเซลล์ ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
โรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี รับมอบแผงโซล่าเชลล์ ที่ใช้การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์มาใช้ในโรงพยาบาล จากกองทุนแสงอาทิตย์ ที่รับมอบเป็นแห่งแรกของกองทุนเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในโรพยาบาล
วันที่ 2 เม.ย. เวลา 14.00 น. ที่โรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี ห้องประชุมโรงพยาบาล นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี ได้รับมอบการติดตั้งแผงโซล่าเชลล์บนหลังคาซึ่งเป็นแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ภายในโรงพยาบาล จาก พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดบ้านป่าแสงธรรม จ.อุบลราชธานี (Thailand solar fund ) อันเป็นความร่วมมือจาก 15 เครือข่ายในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ระบบพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ยั่งยืนและเป็นธรรม
ทางด้านพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดบ้านป่าแสงธรรม จ.อุบลราชธานี ในฐานะประธานกองทุนแสงอาทิตย์ เผยว่าวันนี้กองทุนมียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,837,151.72 บาท ทำให้สามารถติดตั้งแผงโซล่าเชลล์ ให้กับโรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรีได้เป็นแห่งแรก ซึ่งการติดตั้งโดยใช้พื้นที่บนหลังคาของโรงพยาบาล ของตึกอุบัติเหตุโดยใช้เนื้อที่บนหลังคา 240 ตารางเมตร โดยมีกำลังผลิต 33.75 กิโลวัตต์ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลแก่งคอยได้ราวปีละ 217,000 บาท โดยมีระยะคืนทุนประมาณ 4 ปี เท่านั้น ระบบยังคงใช้งานได้ต่อไป รวมเป็นเงินค่าไฟที่จะประหยัดได้ราว 5,425,000 บาท ตลอดระยะเวลา 25 ปี ถือว่าเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของรัฐได้อีกทาง ซึ่งทางกองทุนนั้นยังคงมีเป้าหมายที่จะร่วมระดมทุนจากประชาชนทั่วประเทศมาติดตั้งแผงโซล่าเชลล์ให้กับโรงพยาบาลรัฐอีก 7 แห่ง ในปี 2562 อีกด้วย
ทางด้าน นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันที่โรงพยาบาลแก่งคอย นั้นมีภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าราวเดือนละ 4 แสนบาท หรือมากว่า 4 ล้านบาทต่อปี ซึ่งการติดตั้งแผงโซล่าเชลล์ ของกองทุนแสงอาทิตย์ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าที่โรงพยาบาลแก่งคอย ถึงปีละ 2 แสนกว่าบาท จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ และชาวแก่งคอยจะได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของพลังงานแสงอาทิตย์ และการประหยัดพลังงาน ส่วนต่างที่ทางโรงพยาบาลใช้ค่าไฟ ที่ลดลงมา ก็จะได้นำเงินดังกล่าวจากการลดกระแสไฟมาใช้ประโยชน์ทางด้าน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายในโรงพยาบาลต่อไป ซึ่งเชื่อว่าการรับมอบแผงโซล่าเชลล์ในครั้งนี้ทำให้รัฐได้ประโยชน์มาก จึงของคุณกองทุนแสงอาทิตย์มาที่นี้

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: