งานเติมทรายชายหาดสมิหลา เจอสภาพอากาศแปรปรวนหน้าร้อน คลื่นซัดท่อลำเลียงทรายและม่านดักตะกอนทรายกระจัดกระจายอยู่ในทะเล

งานเติมทรายชายหาดสมิหลา จากชายหาดชุมชนบ้านเก้าเส้ง ถึง สนามกีฬาติณสูลานนท์ของกรมเจ้าท่า เจอสภาพอากาศแปรปรวนหน้าร้อน คลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงต่อเนื่องไม่สามารถทำงานได้ คลื่นซัดท่อลำเลียงทรายและม่านดักตะกอนทรายที่ทำการติดตั้งเสร็จแล้วกระจัดกระจายอยู่ในทะเลและเรือดูดทรายจากสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมดูดทรายในพรุ่งนี้ จำเป็นต้องหยุดชะงักไว้ก่อน จนกว่าคลื่นลมสงบและจะต้องเร่งติดตั้งท่อลำเลียงทรายและม่านดักตะกอนทรายใหม่อีกครั้งภายใน 2 – 3 วัน หลังจากนั้นก็จะเริ่มดำเนินการดูดทรายทันที
วันนี้ 4 เมษายน 2562 ที่บริเวณไซด์งานเติมทรายชายหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา ของบริษัท เค.พี.ซี.เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด บริเวณชายฝั่งจังหวัดสงขลาทะเลมีคลื่นลมแรงพัดเข้าหาฝั่งอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ ส่งผลทำให้สภาพอากาศแปรปรวนหน้าร้อน คลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงต่อเนื่อง ทางบริษัทที่รับเหมาดำเนินการไม่สามารถทำงานได้ คลื่นซัดท่อลำเลียงทรายความยาว 6 กิโลเมตรและม่านดักตะกอนทรายความยาว 1,000 เมตรที่ทำการติดตั้งเสร็จแล้วพร้อมที่จะดูดทรายในวันพรุ่งนี้กระจัดกระจายอยู่ในทะเลและริมชายหาดชลาทัศน์

ในขณะเดียวกันเรือดูดทรายขนาดใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนก็พร้อมจะเริ่มดำเนินการดูดทรายในวันพรุ่งนี้ หลังต่อท่อลำเลียงทรายจากเรือดูดทรายระยะทาง 6 กิโลเมตรไปยังบริเวณไซด์งานเติมทรายชายหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ ซึ่งจะเป็นจุดแรกที่จะดูดทรายลง โดยทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ และวันนี้มาเจออุปสรรคสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนหน้าร้อน คลื่นลมแรงซัดท่อลำเลียงทรายและม่านดักตะกอนทรายมาติดที่ชายหาดและกลางทะเล การทำงานวันนี้ต้องหยุดรอสภาพอากาศอย่างเดียว โดยคลื่นลมแรงจะต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 หลังจากนั้นจะต้องเร่งติดตั้งท่อลำเลียงทรายและม่านดักตะกอนทรายใหม่อีกครั้งภายใน 2 – 3 วัน และเรือดูดทรายก็จะดำเนินการดูดทรายทันที ใช้เวลา 2 – 3 เดือน งานเติมทรายชายหาดสมิหลา จากชายหาดชุมชนบ้านเก้าเส้ง ถึง สนามกีฬาติณสูลานนท์ของกรมเจ้าท่า ก็จะแล้วเสร็จ
นายสิทธิชัย ปั้นทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรมเจ้าท่า หัวหน้าผู้ควบคุมงานงานเติมทรายชายหาดสมิหลา กล่าวว่า จริงๆแล้วตามแผนงานของเรา พรุ่งนี้เราสามารถที่จะดูดทรายได้แล้ว แต่สภาพอากาศในปัจจุบันนี้ทะเลมีคลื่น การติดตั้งม่านดักตะกอนทรายที่เตรียมไว้ ความยาวประมาณ 1,000 เมตรที่เราติดตั้ง ตอนนี้ถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งหมดเลย รวมทั้งท่อลำเลียงทรายที่เราเตรียมไว้ด้วย ซึ่งจากสภาพอากาศทะเลมีคลื่นแบบนี้จะมีไปจนถึงวันศุกร์นี้ หลังจากนั้นก็จะทำการเตรียมติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะใช้เวลา 2 – 3 วัน ทั้งนี้การจะดูดทรายได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศคลื่นลมด้วย สำหรับระยะทางจากแหล่งทรายที่ดูดมาเสริมชายหาดชลาทัศน์ห่างกันประมาณ 6 กิโลเมตรเพราะสภาพเครื่องจักรเราที่ดูดสามารถทำได้ในครั้งเดียว เรายืนยันจากการสำรวจแหล่งทรายมีทรายเพียงพอ

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: