บรรยากาศเกณฑ์ทหารบางบอนคึกคัก

บรรยากาศเกณฑ์ทหารบางบอนคึกคัก

วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดบางบอน เวลา 09.00 น. นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน พร้อมด้วยนางชดาวรรณ ป่าไม้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และคณะผู้บริหารเขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการคัดเลือกทหารกองประจำการ 2562 โดยมีพันโทสุพจน์ กลิ่นหอม สัสดีเขตบางบอน พร้อมคณะให้การต้อนรับ บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งได้ทำการคัดเลือกในพื้นที่ 4 แขวง คือ แขวงบางบอนใต้ บางบอนเหนือ คลองบางพราน และคลองบางบอน ซึ่งก็ปรากฎว่ามีบรรดาชายไทยที่อายุถึงวัยตรวจเลือกทหาร เดินทางมารับการตรวจเลือกจากคณะกรรมการตรวจเลือกเป็นจำนวนมาก บรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างคึกคัก ส่วนด้านนอกก็มีพ่อแม่ ญาติพี่น้องเดินทางมารอให้กำลังใจกับบุตรหลานที่มารอรับการตรวจเลือกอย่างหนาแน่น การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและตรงไปตรงมา โดยยึดหลักตามกฎหมายที่กำหนด ทั้งนี้ได้ใช้โอกาสทำความเข้าใจกับประชาชน ถึงความจำเป็นที่ต้องมีการหมุนเวียน การเข้ามาทำหน้าที่อันมีเกียรติ เป็นกำลังทหารเพื่อร่วมปกป้องอธิปไตยและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนด้วยความภาคภูมิใจ

สุดารัตน์ ปชส.รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: