ราชบุรี ข่าว – จ.ราชบุรี ซักซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษก

ราชบุรี ข่าว – จ.ราชบุรี ซักซ้อมเสมือนจริง พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 4 เม.ย.62 นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องซักซ้อมเสมือนจริงในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับการใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สระน้ำโกสินารายณ์ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมและซ้อมใหญ่ ให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ตรงตามโบราณราช ประเพณีและได้ทดสอบตั้งขบวนรถยนต์ที่จะอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระน้ำโกสินารายณ์ อ.บ้านโป่ง ไปยังวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมืองราชบุรี ระยะทางทั้งสิ้น 50 กิโลเมตร ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้จังหวัดราชบุรี ได้กำหนดพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.52น. พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระโกสินารายณ์ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. พิธีทำน้ำอภิเษก เจริญพระพุทธมนต์ ณ พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกณ พระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: