ตำรวจพิจิตร พร้อมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

ตำรวจพิจิตร พร้อมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน
วันที่ 4 เมษายน 2562 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ออกรับบริจาคโลหิต ที่ห้องสันทนาการ ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนเข้า บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก
ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ทรงพระชนมายุ 64 พรรษา ตลอดจนเพื่อบรรเทาภาวะโลหิตขาดแคลนและเพื่อสำรองโลหิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีอุบัติเหตุสูง อาจจำเป็นต้องใช้โลหิตจำนวนมาก และในวันนี้มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 89 ราย ได้โลหิตจำนวน 39,350 ซีซี

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา ส.ปชส.พิจิตร
04-04-62

Leave a Reply

%d bloggers like this: