ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด”การประชุมประชาคม ระดับศูนย์ อปพร เขต 11 สุราษฎร์ธานี”

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น นายอุดม เพชรคุต ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด”การประชุมประชาคม ระดับศูนย์ อปพร เขต 11 สุราษฎร์ธานี” ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากคณะกรรมการประสานงานกิจการ อปพร จังหวัด ผู้บริหาร อปท เจ้าหน้าที่ศูนย์ อปพร สมาชิกอปพร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จากจังหวัดพัทลุง ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมฯ ประมาณ 200 คน

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# ผอ.ยุทธศาสตร์ฯ 011

Leave a Reply

%d bloggers like this: