เชิญชวนชาวนครศรีธรรมราช สมัครลงทะเบียนจิตอาสาใหม่ 8-9 เมษายน 2562 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 1,000 คนแรก ได้รับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานทันที

เชิญชวนชาวนครศรีธรรมราช สมัครลงทะเบียนจิตอาสาใหม่ 8-9 เมษายน 2562 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 1,000 คนแรก ได้รับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานทันที

ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา ๙๐๔ มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดเปิดรับลงทะเบียนสมัครจิตอาสาใหม่สำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนจิตอาสา ในวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ วัดที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก (วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร) ดังนี้ วันที่ 8 เม.ย.62 เวลา 13.00-16.00 น.และ วันที่ 9 เม.ย.62 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สำหรับผู้สมัครลงทะเบียน 1,000 คน แรกจะได้รับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานทันที โดยมีพิธีพระราชทานหน้าโต๊ะหมู่พระฉายาลักษณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเรียนจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้สมัครจิตอาสาได้มาสมัครด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในวันดังกล่าวโดยเน้นแต่งกายสุภาพโทนสีเหลือง ..

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

%d bloggers like this: