พิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดมุกดาหาร

พิธีทำน้ำอภิเษก จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 62 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดศรีมงคลใต้ ( พระอารามหลวง ) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานฝ่ายฆราวาส และพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทำน้ำอภิเษก พร้อมด้วยพระสุทธสานโสภณ (เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุต) นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายสุวิทย์ จันทร์หวร นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ประธานแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาด ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก
เวลา 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์ บัณฑิต ไพบูลย์ วงศ์ธาตุทอง อ่านโองการบูชาฤกษ์ จบแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เดินเข้าสู่พระอุโบสถ วัดศรีมงคลใต้ (พระอามรามหลวง) ที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดา เจิมเทียนชัย เทียนมงคล และเทียนพุทธาภิเษก ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีถวายเทียนชนวนแด่ประธานพระสงฆ์ ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก

เวลา 17.10 น. พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ( ก่อนที่พระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์ ถึงบทไตรสรณคมน์ (พุทธัง) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธี จุดเทียนมงคล เทียนหน้าพระ และเทียนนวหรคุณ) จากนั้นเจ้าหน้าที่นิมนต์พระเถราจารย์นั่งปรกเจริญจิตตภาวนา 4 รูป ประกอบด้วย พระครูสุทธิศิริคุณ พระครูอโสกสันติคุณ พระครูสุภ้ทรทีปคุณ และพระครูโพธิกิจจานุยุต และพระสงฆ์เถราจารย์ จำนวน 10 รูป สวดภาณวาร ประธานในพิธีจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปเทียนหน้าเตียงพระสวดภาณวาร เจ้าหน้าที่อาราธนาพระสงฆ์สวดภาณวาร นั่งเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิต และสวดภาณวารต่อไป จนถึงเวลา 22.00 น. เป็นอันเสร็จพิธี.
พิธีทำน้ำอภิเษก และน้ำสรงมุรธาภิเษก โดย ” อภิเษก” หมายถึง การรดน้ำเสมือนผู้น้อยรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่หรือเป็นการยอมรับผู้ที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ ส่วน ” มุรธาภิเษก” แปลว่า การรดน้ำที่พระเศียร น้ำที่รด เรียกว่า น้ำสรงมุรธาภิเษก หมายถึง การยกให้หรือการแต่งตั้งโดยการทำพิธีรดน้ำ ซึ่งตามคติความเชื่อของพราหมณ์ถือว่าการยกให้ผู้ใดเป็นใหญ่ทรงสิทธิ์อำนาจนั้นจะต้องทำด้วยพิธีรดน้ำศักดิ์สิทธิ์

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร /รายงานจากมุกดาหาร 091-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: