จังหวัดมหาสารคามประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง

จังหวัดมหาสารคามประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง

วันนี้ (8 เม.ย.62) เวลา 16.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดมหาชัย พระอารามหลวง นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีทำน้ำอภิเษก จ.มหาสารคาม โดยมี ว่าที่ ร.ต.อภินันท์ เผือกผ่อง นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นางวริฐา จันทรา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม และ หน่วยงานทุกภาคส่วน ร่วมพิธีการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในส่วนขั้นตอนพิธีทำน้ำอภิเษก เริ่มจากพราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดา จากนั้น เวลา 17.10 พระสงฆ์จำนวน 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย พระสงฆ์ เถราจารย์ นั่งเจริญจิตภาวนา อธิษฐานจิต และสวดภาณวาร จนถึงเวลา 22.00 น. เป็นอันเสร็จพิธี
สำหรับวัดมหาชัย เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗๔ ถนนศรีราชวงศ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗
ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. จะมีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดมหาชัย พระอารามหลวง วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. ขบวนรถผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เชิญคนโทน้ำอภิเษก ไปเก็บรักษาไว้ที่ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร จากนั้นในวันที่ 18 เม.ย.2562 ฤกษ์เวลา 17.19-21.30 น. จะมีพิธีเสกน้ำอภิเษกทั้งหมดที่วัดสุทัศนเทพวราราม และแห่เชิญน้ำอภิเษกไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 19 เม.ย.2562 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพระราชพิธีราชาภิเษกในวันที่ 4 พ.ค.2562 ต่อไป

สุจิตรา ค้าเจริญ ส.ปชส.มค/ข่าว

Leave a Reply

%d bloggers like this: