มุกดาหาร เปิดงานประเพณีแข่งเรือประเพณี ประจำปี 2562 ณ หาดรับตะวัน

มุกดาหาร เปิดงานประเพณีแข่งเรือประเพณี ประจำปี 2562 ณ หาดรับตะวัน
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายวิริยะ ทองผา อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายรัสเชีย รูปเรี่ยม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เขตอำเภอนิคมคำสร้อย นายเสนอ ไชยสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ร่วมเปิดงานประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2562 โดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ หาดรับตะวัน บ้านด่านมน หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรม อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีอันดีงาน เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนใกล้เคียงให้เกิดความร่วมมือและความสามัคคีในชุมชนและเยาวชนในพื้นที่ไม่มั่วสุมยาเสพติด และยังมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแข่งขันเรือประเพณีครั้งนี้มีจำนวน 3 รุ่น คือ เรือรุ่นไม่เกิน 20 ฝีพาย จำนวน 4 ลำ เรือรุ่นไม่เกิน 12 ฝีพาย จำนวน 4 ลำ และเรือพื้นบ้าน 2 ฝีพาย จำนวน 20 ลำ

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: