จังหวัดอุบลฯ ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษก

จังหวัดอุบลฯ ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษก
วันนี้ ( 9 เม.ย.62 ) เวลา 09.00 น. ณ พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำโจ้ก อำเภอวารินชำราบ โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
จากนั้น เวลา 10.00 น.พระเถราจารย์ ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถา พระสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตักน้ำอภิเษกจากขันสาคร ใส่ เวลา 12.00 น.ประกอบพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เสร็จพิธี และในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จะได้เชิญคนโทน้ำอภิเษก ไปยังกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อรอประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก เวลา 17.19 – 21.30 น. ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัดต่อไป

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: