มุกดาหาร พิธีเวียนเทียนสมโภชน์และตักน้ำอภิเษกจังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร พิธีเวียนเทียนสมโภชน์และตักน้ำอภิเษกจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่พระอุโบสถวัดศรีมงคลใต้(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานฝ่ายฆราวาส พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (ธ) นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายศุภกร มูลสุวรรณ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ประธานแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด ประชาชน จิตอาสาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชและตักน้ำอภิเษก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญใบโพธิ์ 7 ใบ ถวายประธานสงฆ์เจิมใบโพธิ์ ประธานสงฆ์ถวายใบโพธิ์ 7 ใบ แด่พระครูจันทรวิสุทธิ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนือ

เวลา 09.49 น พระครูจันทรวิสุทธิ์ อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร (ธ) อาวาสวัดศรีมงคลเหนือ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร (ธ) ดับเทียนชัย พระสงฆ์ 30 รูปเจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร และมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวคาถาตักน้ำ และตักน้ำอภิเษกจากขันน้ำสาครบรรจุในคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 30 รูป
เวลา 10.09 น ตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก บัณฑิต ไพบูลย์ วงศ์ธาตุทอง ทำพิธีบายศรีและเบิกแว่นเวียนเทียน จำนวน 3 แว่น พร้อมส่งแว่นเวียนเทียนแว่นที่ 1 ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารรับแว่นเวียนเทียนจากบัณฑิตแล้ว วักแว่นที่จุดเทียนเข้าหาตัว 3 ครั้งแล้วใช้มือขวาโบกควันออก แล้วส่งต่อให้ผู้บริหารระดับสูงที่อยู่ทางซ้ายมือเวียนไปจนครบ 3 รอบ เมื่อครบแล้วคนสุดท้ายส่งแว่นเวียนเทียนให้บัณฑิตผู้ทำหน้าที่เบิกแว่นเวียนเทียน เป็นอันเสร็จพิธี

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: