ราชบุรี  – ราชบุรีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ราชบุรี – ราชบุรีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ในวันนี้(10 เม.ย. 62) นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2562 ซึ่งจังหวัดราชบุรีจะดำเนินการช่วงควบคุมเข้มข้นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ภายในพิธียังได้จัดกิจกรรมรณรงค์การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากจ.ราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีเส้นทางผ่านไปสู่ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวผ่านเส้นทางนี้เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความคับคั่งของการจราจร เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าช่วงปกติ ดังนั้น มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนจึงต้องมีความเข้มข้น ต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

สำหรับแนวทางการดำเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จังหวัดราชบุรีให้แต่ละหน่วยงานให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามมาตรการต่างๆ ทั้ง 7 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านยานพาหนะ ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ด้านความปลอดภัยทางน้ำ ด้านการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และด้านการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด

นอกจากนี้ทางวิทยาลัยอาชีวศึกษา ยังได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ตามถนนสายต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านยานยนต์ รวมทั้งให้เป็นจุดพักรถ พักคน และให้บริการสอบถามเส้นทางด้วย

กดที่นี่เพื่อชมคลิปวีดีโอ

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: