ปทุมธานีรองผวจ.เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ปทุมธานีรองผวจ.เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 10 เม.ย.62 นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดปทุมธานี ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ บริเวณท่าจอดรถขาออกต่างจังหวัด ( ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการอำนวยการและประสานการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนติดตามการรายงานสถานการณ์ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 รวม ๗ วัน ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง (Area Approach) พร้อมนำนโยบายและแนวทาง “นโยบายประชารัฐ” ของรัฐบาลมาใช้เป็นกลไกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเฝ้าระวัง กำกับ ป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่อย่างเข้มข้นในช่วงเทศกาล
นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ในช่วงการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดปทุมธานี ได้นำนโยบายและแนวทาง “ประชารัฐ” ของรัฐบาล มาใช้เป็นกลไกในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเฝ้าระวัง กำกับ ป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ พร้อมทั้ง จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่ 1 หมู่บ้าน หรือ 1 ชุมชน 1 ด่านชุมชน ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบและถือปฏิบัติ โดยเน้นกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ การขับขี่ด้วยความเร็ว และเมาสุรา เพื่อป้องปรามและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่

ด้านนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี โดยจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี เป็นเลขานุการศูนย์ฯ ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดปทุมธานี ขึ้น ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และได้จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดปทุมธานี ขึ้นในวันนี้ (วันที่ 10 เมษายน 2562) ณ บริเวณท่าจอดรถขาออกต่างจังหวัด ( ตรงข้ามห้างฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ ได้ดำเนินการภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และกำหนดช่วงเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 โดยบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นที่ตั้ง (Area Approach) ตลอดจนกำชับให้หน่วยงานทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมในสองส่วนหลักๆ ส่วนแรก คือ การอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางสัญจรในช่วงนี้ ทั้งเรื่องของรถและถนนหนทาง ส่วนที่สอง คือ การเข้มงวดกวดขันกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจราจร โดยมีเหตุผลสำคัญคือ ต้องการให้ทุกท่านเดินทางอย่างสะดวกปลอดภัยและไม่เกิดความสูญเสีย.

อนันต์ ปทุมธานี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: