ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สนธิกำลังเข้าตรวจสอบกรณีมีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามแจ้งแบะแสการลักลอบตัดไม้ในเขตการสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่แคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สนธิกำลังเข้าตรวจสอบกรณีมีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามแจ้งแบะแสการลักลอบตัดไม้ในเขตการสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่แคม

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลาประมาณ 10.00 น. อำนวยการโดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,นายโชคดี อมรวัฒน์/นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,พ.อ.ชินทัศ หมวกละมัย รอง ผอ.รมน.จ.แพร่ (ท.),นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่,นายทรงฤทธิ์ แก้วสุทธิ์ นายอำเภอเมืองแพร่ มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สุกใส ป้องกันจังหวัดแพร่ จัดชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ นำโดย นายหมวดโทพนม สมนึก ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยสมาชิก อส.ร้อย บก.บร.บก.อส.จ.แพร่,ฝ่ายปกครอง/สมาชิก อส.อ.เมืองแพร่,เจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่า พร.9(ช่อแฮ)/จนท.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าช้างผาด่าน,จนท.ชป.สจป.ที่ 3 สาขาแพร่ ,เจ้าหน้าตำรวจ สภ.พระธาตุช่อแฮ ,ศปทส.ภาค 5 ตชด.32 (พะเยา) เข้าตรวจสอบกรณีมีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามแจ้งแบะแสการลักลอบตัดไม้ในเขตการสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่แคม หมู่ที่ 7 ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ซึ่งทางกรมชลประทาน ได้เวณคืนและได้ชดใช้เงินเยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจสอบ
สรุปได้ดังนี้.-
1.พบมีการลักลอบตัดไม้สักจริงตามที่ได้รับการร้องเรียน ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ฯได้ทำการตรวจยึด (อยู่ระหว่างการตรวจนับ)
2.ตรวจพื้นที่ใกล้เคียงพบมีการลักลอบขนไม้สักท่อนในพื้นที่ป่ามาสวมตอกับไม้ที่ขออนุญาตถูกต้อง จำนวนหนึ่ง โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฯ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฯได้ทำการตรวจยึดไม้และอายัดไม้บางส่วนไว้ตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ป.พนม ผช.ป้องกันแพร่

Leave a Reply

%d bloggers like this: