บรรยากาศการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จังหวัดสงขลาคึกคักทั้งเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติและแรงงานไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ โดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งมีการจัดงานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์

บรรยากาศการเดินทางในช่วงสงกรานต์ที่ จ.สงขลา คึกคักทั้งเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวต่างชาติและแรงงานไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์โดยเฉพาะที่ อ.หาดใหญ่ ซึ่งมีการจัดงานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์
วันนี้(11เม.ย.)บรรยากาศการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ จ.สงขลายังคงเป็นไปอย่างคึกคักทั้งเส้นทางภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ โดยเฉพาะที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่รถไฟทุกขบวนทั้งขบวนท้องถิ่นและขบวนรถด่วนมีผู้โดยสารเต็มทุกขบวนโดยเฉพาะขาขึ้นกรุงเทพฯบางคนต้องยอมตีตั๋วยืนชั้น 3
เช่นเดียวกับรถบัสโดยสารระหว่างประเทศเส้นทางหาดใหญ่-มาเลเซีย ของบริษัทหาดใหญ่โทนี่ซูซาน่าทัวร์ ในช่วง 1-2 วันนี้มีจำนวนผู้โดยสารมากที่สุดโดยเฉพาะขาเข้าไทยที่มี7 เที่ยวต่อวันถูกจองเต็มทั้งหมด เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและแรงงานไทยต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ที่ อ.หาดใหญ่ ซึ่งจะมีการจัดงานหาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน บริเวณใจกลางเมืองหาดใหญ่

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: