เขตบางบอนจัดตั้งศูนย์อำนวยการ7วันอันตราย..ช่วงเทศกาลสงกรานต์..

เขตบางบอนจัดตั้งศูนย์อำนวยการ7วันอันตราย วันที่11เมษายน2562 เวลา 09.00น. นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน เป็นประะธานเปิดจุดบริการประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมี พ.ท. สมชัย ม่วงศิริ ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เขตบางบอน กล่าวรายงานว่าในช่วงเทศการสงกรานต์ มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปรกติสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป้นจำนวนมากซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมาจากพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่ การขาดจิดสำนึกในการขับขี่ การเสพสารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งสภาพรถไม่พร้อมใช้งาน โดยกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายให้ทุกสำงานเขตประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านความปรอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รณรงค์ให้ประชาชน ขับขี่รถด้วยความมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน อย่างปลอดภัย รวมทั้งลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติภัยอื่นๆ

สำนักงานเขตบางบอนจึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดตั้งจุดบริการประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นจุดพักรถให้แก่ประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านเส้นทางถนนสายนี้ในช่วง7วันอันตราย เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์….โดยมีหน่วยงานที่ให้การร่วมสนับสนุนในการเปิดจุดบริการครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งทหารกองร้อยรักษาความสงบ กองพันทหารสื่อสารที่ 102กรมทหารสื่อสารที่1และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางขุนเทียน ตำรวจทางหลวงบางแค คอยมาดูแลให้กับประชาชน และหน่วยแพทย์พยาบาล โรงพยาบาลบางประกอก8 และโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ และผู้ให้การสนับสนุน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยเบปเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้า บางกอก จำกัด และผู้จัดการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาบางประกอก9 ผู้จัดการบริษัท สยามแม็คโค จำกัด(มหาชน) สาขาบางบอนและผู้จัดการห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากัลปพฤกษ์และสาขาบางบอน คณะผู้บริหารเขตบางบอน ประธานกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เขตบางบอน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร8 ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 65(รักษาศุข) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงธนบุรี และเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่มาร่วมกันเปิดจุดบริการในครั้งนี้ นายบวรสิน นิยมตรง จึงได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งบุคคลต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานในครั้งนี้

ผ่านเลนส์30055 ///300211 ///300212 รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: