จังหวัดแพร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สนธิกำลังร่วมกันตรวจยึดไม้สักท่อนกองรวมหมอนไว้ในบริเวณในแปลงขึ้นทะเบียนสวนป่า จำนวน 174 ท่อ

จังหวัดแพร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สนธิกำลังร่วมกันตรวจยึดไม้สักท่อนกองรวมหมอนไว้ในบริเวณในแปลงขึ้นทะเบียนสวนป่า จำนวน 174 ท่อ

วันที่ 11 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. อำนวยการโดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,นายโชคดี อมรวัฒน์/นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,พ.อ.ชินทัศ หมวกละมัย รอง ผอ.รมน.จ.แพร่ (ท.),นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ สุกใส ป้องกันจังหวัดแพร่ จัดชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ นำโดย นายหมวดโทพนม สมนึก ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยสมาชิก อส.ร้อย บก.บร.บก.อส.จ.แพร่,เจ้าหน้าที่ป่าไม้ฯลฯ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศปทส.ภาค 5,ตชด.32(พะเยา) ร่วมกันตรวจยึดไม้สักท่อนกองรวมหมอนไว้ในบริเวณในแปลงขึ้นทะเบียนสวนป่า จำนวน 174 ท่อน ตรวจสอบบริเวณป่าใกล้เคียงพบร่องรอยการตัดไม้สักคงเหลือแต่ตอไม้ขนาดใหญ่ในป่าสงวนฯป่าแม่แคม จำนวน 12 ตอ โดยเจ้าหน้าที่ได้อายัดไม้ไว้ตรวจสอบพบว่ามีไม้สักที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนำมา กองรวมกันไว้ในแปลงทะเบียนสวนป่า โดยได้ตรวจยึดดำเนินคดี จำนวน 40 ท่อน ปริมาตร 10.13 ลบ.ม.
ค่าเสียหายของรัฐ 607,800 บาท โดยมอบให้นายนพดล ใจกลม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หน.หน่วยฯพร.9 (ช่อแฮ) เป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีต่อ พงส.สภ.พระธาตุช่อแฮ ต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: