สระบุรี.. แขวงทางหลวงสระบุรีปิดจุดกลับรถ 7 จุดบนถนนมิตรภาพ พหลโยธิน

สระบุรี.. แขวงทางหลวงสระบุรีปิดจุดกลับรถ 7 จุดบนถนนมิตรภาพ พหลโยธิน
วันที่ 11 เม.ย.62 เวลา 10.00 น นายนรภัทร ตรีศิริโชติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรีได้นำเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสระบุรีดำเนินการปิดจุดกลับรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาความปลอดภัยทางถนนให้แก่พี่น้องประชาชนจะได้สามารถด้วยขับขี่รถ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางแขวงทางหลวงสระบุรีได้มีการ อำนวยความสะดวกทำป้ายแจ้งเตือนและบอกเส้นทางลัดให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบและเป็นเส้นทางในการใช้เส้นทางหลักและเส้นทางรองเพื่อการหลีกเลี่ยงปัญหารถหนาแน่น ในขณะเดียวกันรถยนต์บนถนนมีจำนวนมาก ซึ่งสามารถใช้ความเร็วได้ตามปกติ ถนนพลโยธินขาเข้าถนนมิตรภาพจะมีการชะลอตัวเนื่องจากเป็นสะพานเข้าถนนมิตรภาพ

ทางด้าน นายนรภัทร ตรีศิริโชติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรีได้ฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่ขับขี่รถให้ใช้ความระมัดระวังเนื่องจากรถมีปริมาณที่หนาแน่น จำนวนมากอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ ให้ใช้ความเร็วน้อยลงเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น โดยแขวงการทางหลวงสระบุรีได้ปิดจุดกลับรถทั้งหมด 7 จุด เพื่อให้รถที่เดินทางสู่ภาคอีสานเดินทางด้วยความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น และเมื่อปริมาณรถมากขึ้นก็จะดำเนินการเปิดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งป้ายแนะนำบอกเส้นทางต่างๆ ในการเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยสามารถวิ่งเส้นรังสิต-นครนายก แล้ววิ่งออกทางบ้านนา วิ่งเข้าออกเส้นแก่งคอย และอีกเส้นทางหนึ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงเส้นถนนมิตรภาพ โดยสามารถวิ่งเส้นทางบายพาสถนนเลี่ยงเมือง ด้านทิศตะวันตกเข้าถนนพหลโยธิน ออกแยกพุแค วิ่งไปถึงม่วงค่อม ออกด่านขุนทด ออกชัยภูมิได้เช่นเดียวกัน

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: