อบจ.มุกดาหารรดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

อบจ.มุกดาหารรดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 62 เวลา 12.00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยนางมลัยรัก ทองผานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวอวยพรให้ผู้บริหาร ราชการ ลูกจ้าง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุข ความเจริญ ทั้งในชีวิตและหน้าที่การงาน ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสดใสและอบอุ่น ต่อมานายก อบจ.มุกดาหาร ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รานงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

%d bloggers like this: