ราชบุรี – ทหารช่าง เปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการ 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ราชบุรี – ทหารช่าง เปิดจุดบริการประชาชนตามโครงการ 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันนี้ 11 เม.ย.62 ที่ค่ายบุรฉัตร กองพลทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี พันเอก บัญชา อาจคำพันธุ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง พร้อมคณะนายทหาร เปิดจุดบริการประชาชน ตามโครงการ 7 วันอันตราย กองทัพบกห่วงใยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจุดบริการประชาชน ได้จัดให้มีการตรวจเช็คเครื่องยนต์ เติมลม และอำนวยความสะดวกน้ำดื่ม ชา กาแฟ ในอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตลอดจนได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ออกช่วยเหลือประชาชนระหว่างเดินทางและประสบเหตุตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งแจกเอกสารการท่องเที่ยวเมืองราชบุรี ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านเส้น สวนผึ้ง-ราชบุรี ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า ในวันหยุดต่อเนื่องช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่าง 11-17 เม.ย.นี้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) มอบหมายให้หน่วยทหารของกองทัพบก บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางสัญจรและท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างเต็มที่ “โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชน 444 จุดทั่วประเทศ ตามเส้นทางคมนาคม สถานที่ที่มีประชาชนไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก หน้าค่ายทหาร เส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยจุดบริการดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ประชาชนพบเห็น เข้าถึงได้ง่ายและไม่กีดขวางการสัญจร พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องดื่ม ห้องน้ำ อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้า นวดไทย ตรวจซ่อมรถเบื้องต้น การปฐมพยาบาล แนะนำเส้นทาง รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายควบคู่ไปกับการรณรงค์วินัยจราจร การมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน”

โอกาสเดียวกันรองผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ได้เปิดเผยว่า การจัดตั้งจุดบริการประชาชาชน ทางกองพลทหารช่างได้ปฎิบัติเป็นประจำทุกๆปี ตามนโยบายของรัฐบาล และทางผู้บัญชาการกองทัพบก ที่มีความห่วงใยประชาชนในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต่อจากนั้นรองผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง พร้อมคณะนายทหารได้มอบเครื่องดื่ม และเงินจำนวนหนึ่งแก่ให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานออกบริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: