ราชบุรี – มทบ.16 สลัดเครื่องแบบทหาร อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์

ราชบุรี – มทบ.16 สลัดเครื่องแบบทหาร อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์

ที่ตึกกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ โดยมี พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 เป็นประธาน โดย ผบ.มทบ.16 พร้อมคณะนายทหาร และครอบครัวในสังกัด ได้ร่วมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 10 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชน และเกิดความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัว พร้อมร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2562

โดย พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ได้เปิดเผยว่า เทศกาลประเพณีสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเรา ถือเป็นประเพณีที่งดงาม มีความอ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อกลางในการเชื่อมสัมพันธไมตรี มณฑลทหารบกที่ 16 ได้ตระหนักและสืบสานประเพณีอันดีงามนี้มาอย่างต่อเนื่องมาทุกปี ซึ่งปีนี้ก็เช่นกัน ได้จัดให้มีพิธีทำบุญและสรงน้ำพระพุทธ เพื่อความเป็นมงคลแก่กำลังพลทุกนาย และครอบครัวของมณฑลทหารบกที่ 16 อีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และรักษาไว้ซึ่งประเพณีขนบธรรมเนียมที่ยึดถือปฏิบัติติดต่อกันมาให้ยังคงสืบสู่อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดเจตนารมณ์ต่อไป

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: