ราชบุรี – อบจ.ราชบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง)

ราชบุรี – อบจ.ราชบุรี จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง)

วันที่ 11 เม.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิหารจตุรมุข บนเขาแก่นจันทร์อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดขึ้นประจำปี 2562 โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง) เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพเลื่อมใสศรัทธาต่อพระรัตนตรัย ทั้ง 3 ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ยังมีอานิสงส์ทำให้ได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิต และยังเป็นการช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การสรงน้ำพระ มีทั้งสรงน้ำพระพุทธรูปและภิกษุ สามเณรเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย(วันสงกรานต์ ) นอกจากนี้ยังมีการรดน้ำญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ซึ่งเป็นที่เคารพ นับถือ เพื่อขอพรตามประเพณีไทยที่มีมายาวนาน

โดยนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้เปิดเผยว่า พิธีสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง) เริ่มต้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2511 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทาน พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง) ให้เป็นพระคู่บ้าน คู่เมือง เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ ณ สี่มุมเมืองของประเทศไทย ทั้ง 4 แห่ง โดยทิศเหนือ ประดิษฐานไว้ที่จังหวัดลำปางบริเวณข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ส่วนทิศตะวันออก ประดิษฐานอยู่ที่จังหวัดสระบุรี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด ในวัดศาลาแดง ส่วนทิศใต้ ประดิษฐานไว้ที่จังหวัดพัทลุง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด และทิศตะวันตก ประดิษฐานไว้ที่จังหวัดราชบุรี บนยอดเขาแก่นจันทร์ ซึ่งในส่วนของจังหวัดราชบุรี มีประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ได้มาสักการะ บูชา พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง) เป็นประจำทุกปี โดยมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำและสักการะบูชาพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง) กันเป็นจำนวนมาก

นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การจัดพิธีดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มีความมุ่งหวังให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงความสำคัญของ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง) ซึ่งเป็นพระคู่บ้าน คู่เมืองของชาวจังหวัดราชบุรี อีกทั้งให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สักการะและสรงน้ำพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ(พระสี่มุมเมือง) และมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

%d bloggers like this: